Op 26 november 1926 werd door Piet Jansen de Sneeker Slachtproductenhandel opgericht. De activiteiten bestonden in die tijd uit het inzamelen van slachtproducten, om deze vervolgens dusdanig te bewerken dat ze geschikt werden voor zowel de humane- als de diervoedingsindustrie.

Zo werden darmen gekeerd, geschraapt en gezouten voor de worstindustrie. Blazen werden opgeblazen, dichtgeknoopt en gedroogd om ze vervolgens onder andere te te gebruiken voor de vervaardiging van lampenkappen. Ook werd er massaal levers ingekocht en gekookt voor de vleeswarenindustrie.

In de loop der jaren is er een constante verandering geweest van verscheidene activiteiten die door de Sneeker Slachtproductenhandel. Allerlei dierlijke producten werden ingezameld en verwerkt tot bruikbare halffabrikaten.

Een goed voorbeeld hiervan is de jarenlange inzameling van beenderen en vetten bij slagerijen en slachthuizen. De vetten werden in eigen smelterij gesmolten tot halffabrikaat voor bijvoorbeeld de margarine- en lijmindustrie.

Met name het verzamelen van vet en been in het verleden is de grondslag geweest voor onze hedendaagse activiteiten. Buiten het ophalen van deze producten kwam de vleeshandel als nevenactiviteit steeds meer aan bod.

sneekerslachtproducten_oud

Een foto van toen, met als derde persoon van links Rinke Jansen (zoon van oprichter Piet Jansen).

Dit leidde in 1997 dan ook tot een naamsverandering van ons bedrijf in -de Sneeker Vleeshandel-.

Inmiddels is het collecteren van vet en been vrijwel helemaal van het toneel verdwenen. Op dit moment is de Sneeker Vleeshandel een volwaardig leverancier van het totaalpakket voor de slagerij, supermarkt en productiebedrijf.

Menu